Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1382/UBND-CA 13/06/2024 V/v đăng tải thông tin tuyển dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
102/UBND-CA 22/04/2024 V/v tổ chức tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường Trần Phú năm 2024
25/2024/QĐ-UBND 10/06/2024 Quy định về thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; một số điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
765/SCT-QLTM 11/06/2024 V/v các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS từ ngày 21/3/2024 - 20/4/2024 và thông tin về Hệ thống kiểm soát nhập khẩu của Liên minh Châu Âu (ICS2)
206/CV-HKL 10/06/2024 V/v gửi tài liệu “Cẩm nang phòng cháy chữa cháy rừng”
2045/BLĐTBXH-CQLLĐNN 16/05/2024 Về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Ô-xtrây-li-a trong ngành nông nghiệp
38/TB-KT&CN 06/05/2024 Tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2024
21/CT-TTg 20/05/2022 Về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
11/2017/QH14 20/06/2017 Trợ giúp pháp lý
10/2023/TT-BTP 29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chỉ tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Thông báo mới