TIn tức- sự kiện

Hà Giang biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

17/05/2024 16:08 250 lượt xem

 

Sáng 17/5, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu năm 2024

 

1 tập thể và 2 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Nhằm tạo đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã lựa chọn chủ đề học tập và làm theo Bác về phong cách nêu gương, thực hiện tám lời Bác căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; về ý chí tự lực, tự cường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân để chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh.

 

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và đạt được nhiều kết quả. Xuất hiện, lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

 

Tỉnh Hà Giang có 2.071 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố. Trong những năm qua, đội ngũ này đã có nhiều nỗ lực, khẳng định vai trò người đứng đầu ở cơ sở; phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn đề nghị các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Giao lưu giữa các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Thào Hồng Sơn đề nghị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò đội ngũ bí thư chi bộ gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, đưa nội dung học tập và làm theo Bác gắn với học tập, quán triệt nội dung cốt lõi các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt chi bộ.

 

Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời gặp mặt, biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu của địa phương, đơn vị nhằm tạo hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

 

Các tập thể, cá nhận được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang.

 

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tặng bằng khen cho 15 tập thể, 29 cá nhân; 134 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu được vinh danh.

 

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ha-giang-bieu-duong-cac-tap-the-ca-nhan-tieu-bieu-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-post809835.html


Tin khác